Seyir Haritaları

 

    Kâğıt Harita Folyomuzda 177 adet seyir haritası mevcut olup, bunlardan 39 adedi Uluslararası (INT) haritadır.

     Başkanlığımız tarafından üretilen Seyir Haritaları, Uluslararası Hidrografi Teşkilatı (IHO) tarafından belirlenmiş uluslararası standartlara göre; Merkator Projeksiyonunda ve Avrupa Datumu (European Datum-ED50) ile Dünya Jeodetik Sistemi (World Geodetic System-WGS84) esas alınarak üretilmektedir.

2005 yılından bu yana Yeni Harita / Yeni Yayın olarak üretilen haritalarda WGS 84 datumu kullanılmaktadır. Zaman içerisinde, kâğıt ortamda bulunan tüm seyir haritalarının WGS 84 datumuna dönüştürülmesi planlanmaktadır.

     Kâğıt harita üretiminde ayrıca, Başkanlığımız Döner Sermayesi kapsamında gerçekleştirilen batimetrik çalışmaların haritaları da yapılmaktadır.