DENİZCİLERE İLANLAR - 2023

Ocak 2023 - 01
Ocak 2023 - 02
Ocak 2023 - 03
Ocak 2023 - 04
Şubat 2023 - 05
Şubat 2023 - 06
Şubat 2023 - 07
Şubat 2023 - 08
Mart 2023 - 09
Mart 2023 - 10
Mart 2023 - 11
Mart 2023 - 12
Mart 2023 - 13
Nisan 2023 - 14
Nisan 2023 - 15
Nisan 2023 - 16
Nisan 2023 - 17
Mayıs 2023 - 18
Mayıs 2023 - 19
Mayıs 2023 - 20
Mayıs 2023 - 21
Haziran 2023 - 22
Haziran 2023 - 23
Haziran 2023 - 24
Haziran 2023 - 25-26
Temmuz 2023 - 27
Temmuz 2023 - 28
Temmuz 2023 - 29
Temmuz 2023 - 30
Ağustos 2023 - 31
Ağustos 2023 - 32
Ağustos 2023 - 33
Ağustos 2023 - 34
Eylül 2023 - 35
Eylül 2023 - 36
Eylül 2023 - 37
Eylül 2023 - 38
Eylül 2023 - 39
Ekim 2023 - 40
Ekim 2023 - 41
Ekim 2023 - 42
Ekim 2023 - 43
Kasım 2023 - 44
Kasım 2023 - 45
Kasım 2023 - 46
Kasım 2023 - 47
Aralık 2023 - 48
Aralık 2023 - 49
Aralık 2023 - 50
Aralık 2023 - 51
Aralık 2023 - 52
 

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR - 2023

1. Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteni yürürlükteki kâğıt seyir ve yat haritaları ve notik yayınlar ile seyir duyurularını (NAVTEX ve NAVAREAIII) kapsar.

2. SHOD Bşk.lığı tarafından üretilen Elektronik Seyir Haritaları (ESH), Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemlerinde (ECDIS) kullanılmak üzere Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesinde yer alan harita bulundurma yükümlülüğünü sağlayan resmi ESH'lerdir. söz konusu ESH'ler ve güncellemeler Uluslararası ESH Merkezinin (IC-ENC) yetkili ana dağıtıcıları üzerinden uluslararası satışa sunulmaktadır. (Detaylı bilgi için bakınız www.ic-enc.org)

3. Kerterizler; 000-360°(hakiki) saat yönündedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esasına göre verilmiştir.

4. Geçici ve ön hazırlık amaçlı ilanların paragraf numaraları yanına (T) ve (P)* konulmuştur.

5. Denizcilerin, seyir emniyetini tehlikeye düşürecek durumları, aşağıda bağlantısı verilen Hidrografik Memorandumdaki esaslara uygun olarak SHOD Bşk.lığına bildirmeleri can ve mal emniyeti bakımından önemlidir.**

* Geçici İlanlar (T) ve Ön Hazırlık amaçlı ilanlar (P); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.

Hidrografik Memorandum 

Kümülatif Liste

Denizcilere İlanlar Yıllığı 2023