DENİZCİLERE İLANLAR - 2022

Ocak 2022 - 01
Ocak 2022 - 02

Ocak 2022 - 03
Ocak 2022 - 04
Ocak 2022 - 05
Ocak 2022 - 06 
Şubat 2022 - 07
Şubat 2022 - 08
Şubat 2022 - 09
Şubat 2022 - 10
Mart 2022 - 11
Mart 2022 - 12
Mart 2022 - 13
Mart 2022 - 14
Nisan 2022 - 15
Nisan 2022 - 16
Nisan 2022 - 17
Nisan 2022 - 18
Mayıs 2022 - 19
Mayıs 2022 - 20
Mayıs 2022 - 21
Mayıs 2022 - 22
Haziran 2022 - 23
Haziran 2022 - 24
Haziran 2022 - 25
Haziran 2022 - 26
Temmuz 2022 - 27
Temmuz 2022 - 28
Temmuz 2022 - 29
Temmuz 2022 - 30
Agustos 2022 - 31
Ağustos 2022 - 32
Ağustos 2022 - 33
Ağustos 2022 - 34
Eylül 2022 - 35
Eylül 2022 - 36
Eylül 2022 - 37
Eylül 2022 - 38
Eylül 2022 - 39
Ekim 2022 - 40
Ekim 2022 - 41
Ekim 2022 - 42
Ekim 2022 - 43
Kasım 2022 - 44
Kasım 2022 - 45
Kasım 2022 - 46
Kasım 2022 - 47
Aralık 2022 - 48
Aralık 2022 - 49
Aralık 2022 - 50
Aralık 2022 - 51
Aralık 2022 - 52

 

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR - 2022

1. Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteni yürürlükteki kâğıt seyir ve yat haritaları ve notik yayınlar ile seyir duyurularını (NAVTEX ve NAVAREAIII) kapsar.

2. SHOD Bşk.lığı tarafından üretilen Elektronik Seyir Haritaları (ESH), Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemlerinde (ECDIS) kullanılmak üzere Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesinde yer alan harita bulundurma yükümlülüğünü sağlayan resmi ESH'lerdir. söz konusu ESH'ler ve güncellemeler Uluslararası ESH Merkezinin (IC-ENC) yetkili ana dağıtıcıları üzerinden uluslararası satışa sunulmaktadır. (Detaylı bilgi için bakınız www.ic-enc.org)

3. Kerterizler; 000-360°(hakiki) saat yönündedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esasına göre verilmiştir.

4. Geçici ve ön hazırlık amaçlı ilanların paragraf numaraları yanına (T) ve (P)* konulmuştur.

5. Denizcilerin, seyir emniyetini tehlikeye düşürecek durumları, aşağıda bağlantısı verilen Hidrografik Memorandumdaki esaslara uygun olarak SHOD Bşk.lığına bildirmeleri can ve mal emniyeti bakımından önemlidir.**

* Geçici İlanlar (T) ve Ön Hazırlık amaçlı ilanlar (P); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.

Hidrografik Memorandum 

Kümülatif Liste

Denizcilere İlanlar Yıllığı 2022