DENİZCİLERE İLANLAR - 2021

Ocak 2021 - 01  
Ocak 2021 - 02
Ocak 2021 - 03  
Ocak 2021 - 04
Ocak 2021 - 05   
Şubat 2021 - 06
Şubat 2021 - 07  
Şubat 2021 - 08
Şubat 2021 - 09  
Mart 2021 - 10  
Mart 2021 - 11  
Mart 2021 - 12
Mart 2021 - 13
Nisan 2021 - 14
Nisan 2021 - 15
Nisan 2021 - 16  
Nisan 2021 - 17 
Nisan 2021 - 18
Mayıs 2021 - 19-20
Mayıs 2021 - 21
Mayıs 2021 - 22
Haziran 2021 - 23  
Haziran 2021 - 24
Haziran 2021 - 25

Haziran 2021 - 26  
Temmuz 2021 - 27  
Temmuz 2021 - 28
Temmuz 2021 - 29-30
Temmuz 2021 - 31
Ağustos 2021 - 32
Ağustos 2021 - 33
Ağustos 2021 - 34
Ağustos 2021 - 35
Eylül 2021 - 36
Eylül 2021 - 37
Eylül 2021 - 38
Eylül 2021 - 39
Ekim 2021 - 40
Ekim 2021 - 41
Ekim 2021 - 42
Ekim 2021 - 43
Ekim 2021 - 44
Kasım 2021 - 45
Kasım 2021 - 46
Kasım 2021 - 47
Kasım 2021 - 48
Kasım 2021 - 49
Aralık 2021 - 50

Aralık 2021 - 51
Aralık 2021 - 52


 

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR - 2021

1. Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteni yürürlükteki kâğıt seyir ve yat haritaları ve notik yayınlar ile seyir duyurularını (NAVTEX ve NAVAREAIII) kapsar.

2. SHOD Bşk.lığı tarafından üretilen Elektronik Seyir Haritaları (ESH), Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemlerinde (ECDIS) kullanılmak üzere Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesinde yer alan harita bulundurma yükümlülüğünü sağlayan resmi ESH'lerdir. söz konusu ESH'ler ve güncellemeler Uluslararası ESH Merkezinin (IC-ENC) yetkili ana dağıtıcıları üzerinden uluslararası satışa sunulmaktadır. (Detaylı bilgi için bakınız www.ic-enc.org)

3. Kerterizler; 000-360°(hakiki) saat yönündedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esasına göre verilmiştir.

4. Geçici ve ön hazırlık amaçlı ilanların paragraf numaraları yanına (T) ve (P)* konulmuştur.

5. Denizcilerin, seyir emniyetini tehlikeye düşürecek durumları, aşağıda bağlantısı verilen Hidrografik Memorandumdaki esaslara uygun olarak SHOD Bşk.lığına bildirmeleri can ve mal emniyeti bakımından önemlidir.**

* Geçici İlanlar (T) ve Ön Hazırlık amaçlı ilanlar (P); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.

Hidrografik Memorandum 

Kümülatif Liste

Denizcilere İlanlar Yıllığı 2021