DENİZCİLERE İLANLAR - 2020

Ocak 2020 - 01
Ocak 2020 - 02
Ocak 2020 - 03
Ocak 2020 - 04
Şubat 2020 - 05
Şubat 2020 - 06
Şubat 2020 - 07
Şubat 2020 - 08
Şubat 2020 - 09
Şubat 2020 - 10
Mart 2020 - 11
Mart 2020 - 12
Mart 2020 - 13
Nisan 2020 - 14
Nisan 2020 - 15
Nisan 2020 - 16
Nisan 2020 - 17
Mayıs 2020 - 18
Mayıs 2020 - 19
Mayıs 2020 - 20 
Mayıs 2020 - 21
Mayıs 2020 - 22
Haziran 2020 - 23
Haziran 2020 - 24
Haziran 2020 - 25 
Haziran 2020 - 26
Temmuz 2020 - 27
Temmuz 2020 - 28
Temmuz 2020 - 29
Temmuz 2020 - 30
Temmuz 2020 - 31 
Ağustos 2020 - 32  
Ağustos 2020 - 33 
Ağustos 2020 - 34
Ağustos 2020 - 35  
Eylül 2020 - 36
Eylül 2020 - 37  
Eylül 2020 - 38
Eylül 2020 - 39  
Eylül 2020 - 40
Ekim 2020 - 41  
Ekim 2020 - 42
Ekim 2020 - 43  
Ekim 2020 - 44
Kasım 2020 - 45   
Kasım 2020 - 46
Kasım 2020 - 47
Kasım 2020 - 48
Aralık 2020 - 49  
Aralık 2020 - 50
Aralık 2020 - 51 
Aralık 2020 - 52

 

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR - 2020

1. Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteni yürürlükteki kâğıt seyir ve yat haritaları ve notik yayınlar ile seyir duyurularını (NAVTEX ve NAVAREAIII) kapsar.

2. SHOD Bşk.lığı tarafından üretilen Elektronik Seyir Haritaları (ESH), Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemlerinde (ECDIS) kullanılmak üzere Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesinde yer alan harita bulundurma yükümlülüğünü sağlayan resmi ESH'lerdir. söz konusu ESH'ler ve güncellemeler Uluslararası ESH Merkezinin (IC-ENC) yetkili ana dağıtıcıları üzerinden uluslararası satışa sunulmaktadır. (Detaylı bilgi için bakınız www.ic-enc.org)

3. Kerterizler; 000-360°(hakiki) saat yönündedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esasına göre verilmiştir.

4. Geçici ve ön hazırlık amaçlı ilanların paragraf numaraları yanına (T) ve (P)* konulmuştur.

5. Denizcilerin, seyir emniyetini tehlikeye düşürecek durumları, aşağıda bağlantısı verilen Hidrografik Memorandumdaki esaslara uygun olarak SHOD Bşk.lığına bildirmeleri can ve mal emniyeti bakımından önemlidir.**

* Geçici İlanlar (T) ve Ön Hazırlık amaçlı ilanlar (P); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.

Hidrografik Memorandum 

Kümülatif Liste

Denizcilere İlanlar Yıllığı 2019