DENİZCİLERE İLANLAR - 2017

Ocak 2017 - 01
Ocak 2017 - 02
Ocak 2017 - 03
Ocak 2017 - 04
Şubat 2017 - 05
Şubat 2017 - 06
Şubat 2017 - 07
Şubat 2017 - 08
Mart 2017 - 09
Mart 2017 - 10
Mart 2017 - 11
Mart 2017 - 12
Nisan 2017 - 13
Nisan 2017 - 14
Nisan 2017 - 15
Nisan 2017 - 16
Nisan 2017 - 17
Mayıs 2017 - 18
Mayıs 2017 - 19
 
Mayıs 2017 - 20
Mayıs 2017 - 21
Haziran 2017 - 22
Haziran 2017 - 23
Haziran 2017 - 24
Haziran 2017 - 25
Temmuz 2017 - 26
Temmuz 2017 - 27
Temmuz 2017 - 28
Temmuz 2017 - 29
Temmuz 2017 - 30
Ağustos 2017 - 31
Ağustos 2017 - 32
Ağustos 2017 - 33
Ağustos 2017 - 34/35
Eylül 2017 - 36
Eylül 2017 - 37
Eylül 2017 - 38
Eylül 2017 - 39
Ekim 2017 - 40
Ekim 2017 - 41
Ekim 2017 - 42
Ekim 2017 - 43
Kasım 2017 - 44
Kasım 2017 - 45 
Kasım 2017 - 46
Kasım 2017 - 47
Aralık 2017 - 48
Aralık 2017 - 49

Aralık 2017 - 50
Aralık 2017 - 51
Aralık 2017 - 52

 

 

 

 

 

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

1. Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteni yürürlükteki kâğıt seyir ve yat haritaları ve notik yayınlar ile seyir duyurularını (NAVTEX ve NAVAREAIII) kapsar.

2. SHOD Bşk.lığı tarafından üretilen Elektronik Seyir Haritaları (ESH), Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemlerinde (ECDIS) kullanılmak üzere Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesinde yer alan harita bulundurma yükümlülüğünü sağlayan resmi ESH'lerdir. söz konusu ESH'ler ve güncellemeler Uluslararası ESH Merkezinin (IC-ENC) yetkili ana dağıtıcıları üzerinden uluslararası satışa sunulmaktadır. (Detaylı bilgi için bakınız www.ic-enc.org)

3. Kerterizler; 000-360°(hakiki) saat yönündedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esasına göre verilmiştir.

4. Geçici ve ön hazırlık amaçlı ilanların paragraf numaraları yanına (T) ve (P)* konulmuştur.

5. Denizcilerin, seyir emniyetini tehlikeye düşürecek durumları, aşağıda bağlantısı verilen Hidrografik Memorandumdaki esaslara uygun olarak SHOD Bşk.lığına bildirmeleri can ve mal emniyeti bakımından önemlidir.**

* Geçici İlanlar (T) ve Ön Hazırlık amaçlı ilanlar (P); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.

** Hidrografik Memorandum gönderimi 07 Haziran 1973 tarih ve 14557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1738 sayılı yasa uyarınca posta ücretinden muaftır.

Hidrografik Memorandum

Kümülatif Liste

Denizcilere İlanlar Yıllığı 2017