DENİZCİLERE İLANLAR - 2015

Ocak 2015 - 01
Ocak 2015 - 02
Ocak 2015 - 03
Ocak 2015 - 04
Ocak 2015 - 05
Şubat 2015 - 06
Şubat 2015 - 07
Şubat 2015 - 08
Şubat 2015 - 09
Mart 2015 - 10
Mart 2015 - 11
Mart 2015 - 12
Mart 2015 - 13
Nisan 2015 - 14
Nisan 2015 - 15
Nisan 2015 - 16

Nisan 2015 - 17
Mayıs 2015 - 18
Mayıs 2015 - 19
Mayıs 2015 - 20
Mayıs 2015 - 21

Mayıs 2015 - 22
Haziran 2015 - 23
Haziran 2015 - 24
Haziran 2015 - 25
Haziran 2015 - 26
Temmuz 2015 - 27
Temmuz 2015 - 28
Temmuz 2015 - 29
Temmuz 2015 - 30
Ağustos 2015 - 31
Ağustos 2015 - 32
Ağustos 2015 - 33
Ağustos 2015 - 34
Ağustos 2015 - 35
Eylül 2015 - 36
Eylül 2015 - 37
Eylül 2015 - 38-39
Ekim 2015 - 40 
Ekim 2015 - 41 
Ekim 2015 - 42 
Ekim 2015 - 43 
Ekim 2015 - 44 
Kasım 2015 - 45 
Kasım 2015 - 46 
Kasım 2015 - 47
Kasım 2015 - 48 
Aralık 2015 - 49 
Aralık 2015 - 50 
Aralık 2015 - 51 
Aralık 2015 - 52

 

  

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

 

1. Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteni yürürlükteki kâğıt seyir ve yat haritaları ve notik yayınlar ile seyir duyurularını (NAVTEX ve NAVAREAIII) kapsar.

2. SHOD Bşk.lığı tarafından üretilen Elektronik Seyir Haritaları (ESH), Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemlerinde (ECDIS) kullanılmak üzere Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesinde yer alan harita bulundurma yükümlülüğünü sağlayan resmi ESH'lerdir. söz konusu ESH'ler ve güncellemeler Uluslararası ESH Merkezinin (IC-ENC) yetkili ana dağıtıcıları üzerinden uluslararası satışa sunulmaktadır. (Detaylı bilgi için bakınız www.ic-enc.org)

3. Kerterizler; 000-360°(hakiki) saat yönündedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esasına göre verilmiştir.

4. Geçici ve ön hazırlık amaçlı ilanların paragraf numaraları yanına (T) ve (P)* konulmuştur.

5. Denizcilerin, seyir emniyetini tehlikeye düşürecek durumları, aşağıda bağlantısı verilen Hidrografik Memorandumdaki esaslara uygun olarak SHOD Bşk.lığına bildirmeleri can ve mal emniyeti bakımından önemlidir.**

* Geçici İlanlar (T) ve Ön Hazırlık amaçlı ilanlar (P); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.

** Hidrografik Memorandum gönderimi 07 Haziran 1973 tarih ve 14557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1738 sayılı yasa uyarınca posta ücretinden muaftır.

Hidrografik Memorandum

Kümülatif Liste

Denizcilere İlanlar Yıllığı 2015