SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 0868/23
MARMARA DENİZİ
40 32.28 K, 027 30.48 D MEVKİNDEKİ GÜNEY MENDİREK FENERİ GEÇİCİ OLARAK SÖNMÜŞTÜR.
DENİZCİLERE DUYURULUR.