SEYİR, HİDROGRAFİ ve OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN VE KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

KURUL aşağıda yazılı makamların yetkili temsilcilerinden oluşur.

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Milli Savunma Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Piri Reis Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Harita Genel Müdürlüğü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
 • İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.) Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri (D.S.İ.) Genel Müdürlüğü
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
 • Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi
 • Kurul Kararıyla ve Kurum tarafından katılması uygun görülen diğer Bakanlık, Üniversite ve Kuruluşlar.