HİDROGRAFİK ve OŞİNOGRAFİK ETÜT RAPORLARI


4Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 07.11.2019 trarihli ve 30941 sayılı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği gereğince; ülkemiz deniz ve deniz yetki alanları ile kıyı alanlarında sahil hatları, derinlikler ve oşinografisinde değişikliğe neden olabilecek her türlü çalışmalara ilişkin plan ve projeler incelenmek üzere Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz deniz ve deniz yetki alanları ile kıyı alanlarında gerçekleştirilecek plan ve projelere yönelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (mülga) tarafından çıkartılan 06 Temmuz 2011 tarihli, 27986 sayılı Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ gereğince hazırlanması gereken Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporları da Başkanlığımız tarafından incelenmektedir.

Yapılacak işin çeşidine göre icra edilmesi gereken hidrografik ve oşinografik ölçümleri gösteren Teknik Çalışma Cetveli Başkanlığımız tarafından Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu Formatı;

ana bölümlerinden oluşmaktadır.

Teknik Çalışma Cetveline uygun olarak icra edilen ölçümlere yönelik değerlendirmeler ve sonuçlar, Başkanlığımızca hazırlanan Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu Formatına uygun olarak derlenip incelenmek üzere Başkanlığımıza gönderilmelidir.

İncelenmek üzere Başkanlığımıza gönderilen raporların değerlendirme durumlarını görmek için tıklayınız. (Liste her hafta Cuma günleri güncellenmektedir)