2023 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİ

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından uygulanacak 2023 yılı ücret tarifesi aşağıda belirtilmiştir.

HARİTA İNCELEME:

Harita İncelemesi (Türkiye’yi kapsayan haritalar) : 22,00 TL./Harita
Harita İncelemesi (Türkiye’yi kapsamayan haritalar) : 20,00 TL./Harita
Notik Yayın İncelemesi (Türkiye’ye ait veri içerenler) : 20,00 TL./Yayın
Notik Yayın İncelemesi (Türkiye’ye ait veri içermeyenler)  : 18,00 TL./Yayın

(Fiyatlara %18 KDV eklenecektir.)

RAPOR İNCELEME

İlgili firmalar tarafından hazırlanıp değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza gönderilen hidrografik ve oşinografik etüt raporlarının incelenme işlemidir.

Rapor İncelenmesi :1694,91 TL./Rapor

(Fiyatlara %18 KDV eklenecektir.)

ÖLÇME VE ARAŞTIRMA TALEBİ

Başkanlığımızdan, hidrografik ve oşinografik verilerin talep edilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Söz konusu talepler;

1. Başkanlığımız veritabanında mevcut verilerden,
2. Ölçüm yapılarak,

karşılanmaktadır. Taleplerin ücretlendirilmesi, her iki durumun yanı sıra, hidrografik ve oşinografik veri talebinin yapıldığı alanın büyüklüğüne göre değişmektedir. Ayrıntılı ücret bilgisi için Döner Sermaye İşletmesi ile irtibat kurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Başkanlığımız asli görevlerinden arta kalan işgücü ile söz konusu taleplere cevap verdiği için, işin teslimi hususunda kesin bir süre vermemektedir.

HARİTA VE HARİTA ÜRETİM

Başkanlığımız envanterinde yer alan haritalar için;

Resim Formatında (JPEG, TIFF vb.)  : 200,00 TL./Ad.
Vektörel (DFX,DGN vb.) : 550,00 TL./Ad.
Repromat : 1.600,00 TL./Ad.

(Söz konusu fiyatlara Döner Sermaye İşletmesinin %10 satış karı, %24 devlet kurumlarına ödenen katkı payları ve %18 KDV eklenecektir.)

Özel Harita Derleme talebi için, Döner Sermaye İşletmesi ile irtibat kurulması gerekmektedir.