TEMEL DEĞERLERİMİZ

dümen   Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak

dümen   Ulusal, askeri ve ahlaki değerlere bağlı olmak

dümen   Bahriye örf ve adetlerine uymak

dümen   Veri, bilgi ve analize dayalı çalışmak

dümen   Mükemmeliyetçi olmak

dümen   Öngörülü olmak

dümen   Araştırmacı olmak

dümen   Yenilikçi olmak

dümen   Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik vermek

dümen   Yaratıcı değişimi desteklemek ve sürekli kılmak

dümen   Kaliteyi en üst düzeyde tutmak

dümen   Kaynakları maliyet etkin olarak kullanmak

dümen   Takım ruhu ile hareket etmek

dümen   Çevreye saygılı olmak