KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Denizde can ve mal emniyetine katkı sağlamak üzere seyir haritaları, notik yayınları, türev ürün ve hizmetlerini sunarken ;

dümen   Yasal gereklilikleri yerine getirmeyi,

dümen   Kamu yararını ön planda tutmayı,

dümen   Uluslararası standartlara uygunluğu,

dümen   İlgi ve alaka sahamızda etkin rol üstlenmeyi,

dümen   Ürün güvenilirliğinin sürekliliğini sağlamayı,

dümen   Yenilik ve teknolojik gelişmeler ışığında gelecek planlaması yapmayı,

dümen   Ürün ve hizmetlere değer katan yenilikler sunmayı,

dümen   Bütünleşik bir derleme & tasarım süreci oluşturmayı,

dümen   Paydaşlardan gelen verinin ürünlere en kısa sürede ve doğru şekilde yansıtılmasını sağlamayı,

dümen   Talepleri mümkün olan en kısa sürede karşılamayı,

dümen   İnsan odaklı olmayı,

dümen   Personelin eğitim seviyesini yükseltmeyi,

dümen   Ölçülebilir ve denetlenebilir şeffaf bir derleme & tasarım süreci oluşturmayı,

dümen   Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

taahhüt ederiz.