2016 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI KOORDİNASYON TOPLANTISI

 

 2016 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI KOORDİNASYON TOPLANTISI 17 ARALIK 2015 TARİHİNDE SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA İCRA EDİLMİŞTİR. 

2016 YILI TASLAK PLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

2016 Yılı Deniz Araştırma Sefer Planı Koordinasyon Toplantısı
(17 Aralık 2015)

 


2016 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI KOORDİNASYON TOPLANTISI KATILIMCI LİSTESİ
Dış İşleri Bakanlığı Deniz ve Hava Genel Müdürlüğü Başkatip Murat SÜMER
MTA Genel Müdürlüğü Mühendis Barbaros ŞİMŞEK
Biyolog Eyüp ÖZBEK
TUBİTAK MAM Başkanlığı Kaptan Hüseyin Emre GÖREN
Kaptan Durali DENİZ
Enspektör Serkan YILDIRIM
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mühendis Murat ERBAY
İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü Müd. Yard. Yard. Doç. Dr. Sinan DEMİREL
Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hüsne ALTIOK
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Dekan Yard. Doç. Dr. Melek İ. OKYAR
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müd Öğretim Üyesi Dr. Hasan ÖRNEK
Güv. Enspektörü Taylan KIZILTAŞ
Dokuz Eylül Üni. Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü
Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Müh. Dr. Cem GÜNAY
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bölüm Başk. Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU
Yard. Doç. Dr.. Çoşkun ERUZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yard. Doç. Dr. Ertuğrul ağırbaş
Yard. Doç. Dr. Ülgen AYTAN
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Levent BAT