SEYİR, HİDROGRAFİ ve OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN VE KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

KURUL aşağıda yazılı makamların yetkili temsilcilerinden oluşur.

1.  İlgili Bakanlık ve Kuruluşlar :

 • Devlet Bakanlıkları (Konu ile İlgili)
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Orman ve Suişleri Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Harita Genel Komutanlığı
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)
 • Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Deniz Harp Okulu Komutanlığı

2.   Kurul Tarafından katılması gerekli görülen diğer kamu veya özel kurumlar :

 • Avrupa Birliği Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • YÖK Başkanlığı
 • TÜBİTAK MAM Başkanlığı
 • Türkiye UNESCO Milli Komitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Piri Reis Denizcilik, Deniz Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
 • Türk Deniz Araştırma Vakfı
 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası