3. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI

 

3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, KURUL toplantısı sonrasında 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonlarında icra edilecektir.

İlki 2001 yılında icra edilen Ulusal Deniz Bilimleri Konferansının tekrar hayata geçirilmesi Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu çalışmaları neticesinde gerçekleşmiş ve ikincisi 2016 yılında icra edilmiştir.

Ülkemizin Deniz Bilimlerindeki ilerlemesine çok önemli katkısı bulunan Ulusal Deniz Bilimleri Konferansları süresince, akademik çalışmalar yürüten araştırmacılar, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği faydalı çalışmalar ve bilgi paylaşımları yapılmaktadır.

3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı ile ilgili detaylı bilgilere http://3udbk.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.