2017 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI KOORDİNASYON TOPLANTISI

 

 2017 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI KOORDİNASYON TOPLANTISI

14 ARALIK 2016 TARİHİNDE SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA İCRA EDİLMİŞTİR. 

 

 

2017 Yılı Deniz Araştırma Sefer Planı Koordinasyon Toplantısı
(14 Aralık 2016)

 


2017 YILI DENİZ ARAŞTIRMA SEFER PLANI KOORDİNASYON TOPLANTISI KATILIMCI LİSTESİ
MTA Genel Müdürlüğü Mühendis Barbaros ŞİMŞEK
Mühendis İrem ERGİN
TUBİTAK MAM Başkanlığı Kaptan Hüseyin Emre GÖREN
Araştırmacı Ersan KUZYAKA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mühendis Murat ERBAY
İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü Müd. Yard. Yard. Doç. Dr. Sinan DEMİREL
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Dekan Yard. Doç. Dr. Melek İ. OKYAR
Araştırma Görevlisi Taner YILDIZ
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Yard. Doç. Dr. Devrim TEZCAN
Dokuz Eylül Üni. Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü
Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE
Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bölüm Başk. Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yard. Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ
Yard. Doç. Dr. Ülgen AYTAN