Elektronik Seyir Haritası (ENC) Dağıtımına

Başlanmıştır.

 

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, 11 ŞUBAT 2005 tarihinden itibaren ENC’lerin ve bunlara ait haftalık güncellemelerin, Bölgesel ENC Koordinasyon Merkezlerinden (RENC) biri olan IC-ENC üzerinden dağıtımına başlamıştır. Dağıtım IC-ENC’nin halihazırda Ana Dağıtıcıları (VARs) durumunda olan C-MAP, TRANSAS, UKHO, 7Cs, Primar-Stavanger’ın bayi ağı kullanılarak yapılmaktadır. Dağıtım yöntemi hakkında bilgiye, Güncel ENC Kataloğuna ve Ana Dağıtıcıların web sayfalarının kısa yollarına IC-ENC’nin web sayfasından (www.ic-enc.org) ulaşılabilir.

 

 

Genel Bilgi                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ Ana Sayfa ]