Elektronik Seyir Haritası

Kapsam, yapı ve format olarak standartlaştırılmış  ve Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemlerinde (ECDIS) kullanılmak amacı ile ülkelerin deniz haritalarını yapmakla yükümlü Hidrografi Daireleri tarafından Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO)’nün belirlemiş olduğu S-57 standart formatında üretilmiş olan vektör harita veri tabanıdır.

Elektronik seyir haritalarının, kanuni olarak kağıt haritanın eşdeğeri sayılabilmesi için o ülkenin deniz haritalarını üretmekle yükümlü Hidrografi Dairesi tarafından, IHO’nun belirlediği S-57 formatında, üretilmesi ve IMO tarafından ECDIS onay belgesi verilen Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi gerekmektedir.